Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bảng điểm

Mã thủ tục

1.001912

Số quyết định

5756/QĐ-BGDDT

Tên thủ tục

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bảng điểm

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cơ quan khác

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học. Hội đồng do thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó được ủy quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo làm chủ tịch, trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học làm uỷ viên thường trực, các uỷ viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Không quy định cụ thể.

Thành phần hồ sơ

Không quy định cụ thể.
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Không quy định cụ thể. Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở giáo dục đại học

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở giáo dục đại học

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, bằng thạc sĩ và bảng điểm.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 15-05-2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở giáo dục đại học