Giáo sư, Bác sĩ Hà Văn Quyết

  • Chức vụ: Nguyên phó giám đốc - Bệnh viện Việt Đức, Nguyên trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyên trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Cố vấn chuyên môn - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, Bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, Bác sĩ tại khoa Quốc tế - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
    Nơi công tác: Khoa Tiêu hóa & Gan Mật - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt