Phó giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng

  • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bác sĩ tại phòng Khám bệnh số 1 - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phòng khám Meditec
    Nơi công tác: Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Lão khoa Trung ương