Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Long

  • Chức vụ: Giám đốc trung tâm tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Bạch Mai
    Nơi công tác: Trung tâm tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Bạch Mai