Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

  • Địa chỉ: Lô 01-08A, 431 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
    Số điện thoại: 086 555 44 86
    Tổng số bác sĩ: 26