Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

  • Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Số điện thoại: 086 555 44 86
    Tổng số bác sĩ: 27