Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

  • Địa chỉ: Tầng 2 - nhà T6 - 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
    Số điện thoại: 086 555 44 86
    Tổng số bác sĩ: 30