Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên sữa