Phòng khám Đa khoa Medelab

  • Địa chỉ: 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
    Số điện thoại: 086 555 44 86
    Tổng số bác sĩ: 41