Văn bản pháp luật ban hành bởi Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/04/1946
Hiệu lực:
04/04/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
06/11/1950
Hiệu lực:
06/11/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
17/11/1954
Hiệu lực:
01/01/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/03/1955
Hiệu lực:
09/03/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/03/1955
Hiệu lực:
31/12/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ