Chỉ thị 134/P4 Về việc thi hành thông tư về thể thức tự do đi lại

Số, ký hiệu 134/P4
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 05/03/1955
Ngày hiệu lực 20/03/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Sách - Nhà xuất bản Công an nhân dân;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Công An
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Trần Quốc Hoàn
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
BỘ CÔNG AN
Số: 134/P4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 1955

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 134/ P4 NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1955 VỀ VIỆC
THI HÀNH THÔNG TƯ VỀ THỂ THỨC TỰ DO ĐI LẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Kính gửi: Các ông Giám đốc Sở Công an Hà Nội, Hải Phòng, Giám đốc

Công an các Khu Việt Bắc, Tây Bắc, Khu 3, 4, Tả Ngạn.

Qua một thời gian theo dõi việc thi hành Điều 2 của Thông tư về thể thức tự do đi lại, Bộ nhận thấy các nơi thi hành chưa được thống nhất, cần phải bổ khuyết.

Để tránh mất thì giờ trở ngại đến công việc sản xuất của nhân dân vì phải đi lên huyện, lên đồn và Quận Công an lấy giấy thông hành, để thích hợp với trình độ và hoàn cảnh công tác bán thoát ly của cán bộ xã, để chính quyền xã và khu phố theo dõi được tình hình đi lại của nhân dân, Bộ quy định rõ thêm việc thi hành điều 2 của thông tư như sau:

Sau khi nhận được đơn xin giấy thông hành, các xã và khu phố chuyển ngay lên huyện, đồn Công an thị xã hay Quận Công an thành phố. Nếu huyện, đồn Công an xã hay Quận Công an thành phố xét không có điểm nào phạm vào điều 3 của thông tư, thì cấp giấy thông hành và gửi ngay xuống xã hay khu phố để chuyển cho người được cấp giấy.

Cứ 15 ngày một lần, huyện, đồn Công an thị xã, Quận Công an thành phố phải tổng hợp danh sách những người đã được cấp giấy, đánh máy gửi cho xã hay khu phố để xã và khu phố nắm được tình hình.

Mong các ông phổ biến chỉ thị này đến các cấp trực tiếp thi hành cho thông suốt.

 

 

Trần Quốc Hoàn

(Đã ký)

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Quốc Hoàn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
05/03/1955
Hiệu lực:
20/03/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/03/1956
Hiệu lực:
22/03/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ