Văn bản pháp luật áp dụng tại Quảng Ngãi

Ban hành:
01/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/05/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
30/05/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
18/02/2022
Hiệu lực:
01/03/2022
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/08/2000
Hiệu lực:
09/09/2000
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ