Nghị định 19/CP Về chính sách đối với cho thuê nhà cửa tư nhân ở các thành phố và thị xã

Số, ký hiệu 19/CP
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/06/1960
Ngày hiệu lực 01/07/1960
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Sách (DN);
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Chức danh Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 19/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 19/CP NGÀY 29-6-1960
VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC CHO THUÊ NHÀ CỦA TƯ NHÂN
Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ XÃ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết của Quốc họi ngày 29 tháng 4 năm 1958.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 1960;

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Nghị định này quy định những biện pháp nhằm cải tạo quan hệ tư bản chủ nghĩa trong việc cho thuê nhà ở các thành phố và thị xã, xây dựng quan hệ thuê mướn mới, đáp ứng một phần nhu cầu về nhà cửa cơ quan Nhà nước và của nhân dân.

Điều 2: Nhà nước trực tiếp quản lý toàn bộ nhà cho thuê nhà ở các thành phố và thị xã của những chủ nhà sau đây:

1) Những người tư sản, phú nông.

2) Những người địa chủ chưa được thay đổi thành phần.

3) Những người ở một nội thành các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

- Hoặc có một diện tích nhà gạch cho thuê khoảng từ 150 thước vuông trở lên;

- Hoặc có một diện tích nhà bê tông cho thuê khoảng từ 120 thước vuông trở lên;

- Hoặc thu được trong một năm một số tiền cho thuê nhà khoảng từ 1.000 đồng trở lên.

4) Những người ở ngoại thành các thành phố Hà Nội và Hải Phòng, ở thành phố Nam Định, các thị xã có một diện tích nhà gạch hoặc nhà bê tông cho thuê khoảng 100 thước vuông trở lên.

Điều 3: Đối với những nhà do Nhà nước trực tiếp quản lý nói ở Điều 2, thì mọi việc phân phối, sử dụng, tu sửa, định giá cho thuê nhà và thu tiền đều do Nhà nước đảm nhiệm.

Chủ nhà được hưởng từ 15% đến 50% tiền cho thuê nhà. Số tiền còn lại do Nhà nước quản lý để dùng vào việc đóng thuế, tu sửa nhà và các chi phí khác và quản lý.

Chủ nhà được giữ lại diện tích nhà đang dùng để ở nhưng không được quả 200 thước vuông, trừ trường hợp đặc biệt do Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh quyết định.

Điều 4: Những chủ nhà khác không nói ở Điều 2, được tiếp tục cho thuê nhà của mình, nhưng phải chấp hành đúng điều lệ tạm thời quy định trách nhiệm của người cho thuê nhà và người thuê nhà ở các thành phố và thị xã.

Điều 5: Đối với nhà vắng chủ:

1) Người quản lý là vợ, chồng, con, bố, mẹ, của người chủ nhà được hưởng mọi quyền lợi và làm mọi nhiệm vụ như người chủ nhà.

2) Người quản lý hợp pháp, không phải là chủ có nhà cho thuê nói ở Điều 2, được tiếp tục quản lý, nếu diện tích quản lý không quá 100 thước vuông. Người quản lý được hưởng từ 15% đến 30% tiền cho thuê nhà (sau khi trừ thuế thổ trạch), nhưng không dược quá 50 đồng một tháng. Số tiền còn lại, người quản lý phải gửi vào Ngân hàng để dùng vào tu sửa nhà khi cần thiết, và để thanh toán với người chủ nhà khi người chủ nhà trở về.

3) Ngoài những trường hợp nói ở các điểm 1 và 2 trên đây, tất cả nhà vắng chủ đều do Nhà nước trực tiếp quản lý. Quyền lợi của người chủ nhà được Nhà nước trực tiếp quản lý. Quyền lợi của người chủ nhà được Nhà nước bảo hộ và giải quyết thích đáng khi người chủ nhà trở về.

Điều 6: Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh có trách nhiệm quy định mức tiền thuê nhà được hưởng đối với mỗi chủ cho thuê nói ở Điều 2 và đố với mỗi người quản lý hợp pháp nói ở Điều 5.

Điều 7: Đối với những người vi phạm nghị định này, thì tuỳ theo lỗ nặng nhẹ mà cơ quan quản lý nhà, đất ở khu, thành phố, tỉnh phê bình, cảnh cáo hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan Công tố xét và nếu cần thì truy tố trước Toà án.

Điều 8: Những quy định cũ trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 9: Nghị định này thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1960.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/04/1960
Hiệu lực:
03/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/04/1960
Hiệu lực:
03/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/01/1961
Hiệu lực:
01/04/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/01/1961
Hiệu lực:
30/01/1961
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1990
Hiệu lực:
26/09/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
06/10/1990
Hiệu lực:
06/10/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
26/10/1990
Hiệu lực:
26/10/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/11/1990
Hiệu lực:
30/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ