Nghị định 2-ND Ấn định tiền phụ cấp cho các công nhân bị thải hồi

Số, ký hiệu 2-ND
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/10/1945
Ngày hiệu lực 01/10/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Lê Văn Hiền
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 2-ND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1945

 

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỐ 2 NGÀY 1/10/1945 CỦA BỘ LAO ĐỘNG ẤN ĐỊNH TIỀN PHỤ CẤP CHO CÁC NHÂN CÔNG KHI BỊ THẢI HỒI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Xét về tình thế hiện thời nhiều xưởng buộc phải thải thợ;

Xét vì sự tìm công việc làm rất khó khăn mà giá sinh hoạt hết sức đắt đỏ;

Xét rằng luật pháp hiện hành đối với nhân công Việt Nam mặc dầu làm bao nhiêu năm với chủ, lúc bị thải, không cho hưởng một khoản phụ cấp nào;

 

NGHỊ ĐỊNH

Điều thứ 1. Tất cả nhân công Việt Nam, bất cứ thuộc hạng nào, khi bị thải vì hết hạn giao kèo hay vì một lẽ khác, trừ khi vì đã làm một việc phạm pháp luật, hay vì một lỗi nặng mà Nha Lao công đã công nhận, đều phải được chủ trả một món tiền phụ cấp tối thiểu.

Món tiền phụ cấp đó tính như sau đây:

Người nhân công đã làm với chủ được một năm trở lên thì cứ tính mỗi năm ít nhất được 50đ00. Người nào kém một năm thì không được hưởng đạo nghị định này

Điều thứ 2. Phụ cấp này, theo pháp luật, kể như lương, nghĩa là nếu có thanh toán ở toà án về công nợ của chủ, thì được trừ trước các món nợ khác, và đối với chủ nợ của công nhân, chỉ được trừ theo như những điều kiện của luật chung.

Trừ khi chủ có cho vay tiền trước, thì sau khi trình với Nha Lao công, mới được phép trừ

Điều thứ 3. Khoản phụ cấp này phải trả riêng không lẫn với tiền bồi thường khi thải hồi mà không báo trước.

Điều thứ 4. Những nhân công bị thải từ ngày ký đạo nghị định này mà đã làm việc từ một năm trở lên, đều được hưởng khoản phụ cấp nói trên, theo như cách tính ở điều thứ nhất.

Những giao kèo hay nội lệ nào của các xưởng chỉ cho nhân công món tiền thải hồi kém số phụ cấp mà họ được hưởng theo như nghị định này, đều huỷ bỏ.

Điều thứ 5. Các Uỷ ban nhân dân địa phương, các Uỷ ban Lao công và các ông Thanh tra và Giám sát Lao công chịu nhiệm vụ thi hành đạo nghị định này.

 

 

BỘ LAO ĐỘNG

(Đã ký)

Lê Văn Hiến

 

 

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiền

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ