Nghị định 327/NĐ Ấn định các thứ phụ cấp cho giáo viên và Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp các cấp

Số, ký hiệu 327/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 13/10/1952
Ngày hiệu lực 01/09/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Nguyễn Khánh Toàn
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ GIÁO DỤC
Số: 327/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1952

NGHỊ ĐỊNH 

Ấn định các thứ phụ cấp cho giáo viên và Hiệu trưởng

các trường chuyên nghiệp các cấp

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiểu sắc lệnh số 119/SL ngày 09/07/1946 tổ chức Bộ Giáo dục;

Chiểu nghị định số 201/NĐ ngày 19/06/1952 quy định tổ chức và chế độ chung cho các trường chuyên nghiệp;

Chiểu biên bản của Hội nghị Giáo dục chuyên nghiệp tháng 5/1952 và đã được sự thoả thuận của Bộ Tài chính trong công văn số 1657/TC-NS ngày 17/09/1952;

Xét nhu cầu công vụ,

Ra nghị định:

Điều 1. - Nay ấn định các thứ phụ cấp cho giáo viên và Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp các cấp như sau:

Phụ cấp dạy giờ

Điều 2. - Nay quy định bằng gạo phụ cấp dạy giờ tại các trường chuyên nghiệp như sau:

- Tại các trường chuyên nghiệp sơ cấp mỗi giờ 0kg400 gạo.

- Tại các trường chuyên nghiệp trung cấp mỗi giờ 0kg600 gạo.

- Tại các trường chuyên nghiệp cao cấp và Đại học mỗi giờ 1kg gạo.

Điều 3. - Các phụ giảng viên ở các trường chuyên nghiệp cũng được hưởng phụ cấp dạy giờ của các giáo viên dạy chính.

Điều 4. - Đối với các giáo viên của trường, các phụ giảng của trường và các công chức đã giữ một chức vụ được cử đến dạy hay phụ giảng ở trường, số giờ dạy phụ không được quá 8 tiếng trong một tuần lễ.

Đối với Hiệu trưởng các trường sơ cấp và trung cấp số giờ dạy phụ không được quá 6 tiếng trong một tuần.

Đối với Hiệu trưởng trường cao cấp số giờ dạy phụ không được quá 4 tiếng trong một tuần.

Riêng đối với tư nhân được cử đến dạy ở các trường chuyên nghiệp sẽ được hưởng phụ cấp dạy giờ tuỳ theo số giờ mình đã dạy không hạn định.

Phụ cấp dạy môn học

Điều 5. - Phụ cấp dạy môn học tại các trường chuyên nghiệp trung cấp và cao cấp ấn định như sau:

- Phụ cấp dạy môn học tại các trường cao cấp: mỗi môn học cả năm 60kg gạo, mỗi môn học nửa năm 40kg gạo.

- Phụ cấp dạy môn học tại các trường chuyên nghiệp trung cấp được tính bằng 2/3 phụ cấp dạy môn học tại các trường chuyên nghiệp cao cấp.

Điều 6. - Phụ cấp dạy môn học chỉ áp dụng cho công chức hoặc tư nhân được cử tới dạy từng môn cả năm hoặc nửa năm tại các trường chuyên nghiệp trung cấp và cao cấp.

Đối với các giáo sư của trường nếu có dạy thêm môn học cũng tính phụ cấp theo thể lệ phụ cấp dạy giờ nói ở điều 2.

Phụ cấp Hiệu trưởng

Điều 7. - Ngoài số lương hàng tháng của mình được hưởng theo ngạch bậc lương trong thang lương chung các giáo sư hoặc cán bộ chuyên môn được cử giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp các cấp được hưởng một khoản phụ cấp chức vụ ấn định như sau:

Hiệu trưởng trường chuyên nghiệp sơ cấp: 4 kg gạo một tháng.

Hiệu trưởng trường chuyên nghiệp trung cấp: 6kg gạo một tháng.

Hiệu trưởng trường chuyên nghiệp cao cấp: 8 kg gạo một tháng.

Điều khoản chung

Điều 8. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1952 và áp dụng chung cho tất cả các trường chuyên nghiệp của các ngành.

Điều 9. - Những thể lệ quy định từ trước tới nay về các thứ phụ cấp nói trên của các trường chuyên nghiệp trái với tinh thần nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 10. - Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Giám đốc Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chiểu nghị định thi hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Khánh Toàn

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh Toàn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/09/1952
Hiệu lực:
22/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/11/1952
Hiệu lực:
11/04/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ