Nghị định 60/LD-NĐ Quy định về việc tuyển dụng các công nhân làm việc cho các doanh nghiệp quốc gia hay làm việc tạm thời cho Chính phủ

Số, ký hiệu 60/LD-NĐ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/11/1950
Ngày hiệu lực 01/11/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Văn Tạo
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 60/LD-NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 1950

NGHỊ ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Quy định về việc tuyển dụng các công nhân làm việc cho

các doanh nghiệp quốc gia hay làm việc tạm thời cho Chính phủ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Chiểu Sắc lệnh số 226/SL ngày 28/04/1946 tổ chức Bộ Lao động;

Chiểu Sắc lệnh số 77/SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 đặt quy chế công nhân giúp việc Chính phủ;

Chiểu Sắc lệnh số 104/SL ngày 1 tháng 1 năm 1948 đặt ra các doanh nghiệp quốc gia.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Những điều kiện tuyển dụng, lương bổng ban hành cho công nhân các Doanh nghiệp quốc gia và công nhân tạm thời làm việc cho Chính phủ, sẽ ấn định trong các bản giao kèo ký kết giữa cơ quan Giám đốc và công nhân hay đại biểu công nhân.

Điều 2. - Giao kèo có thể ký với một người công nhân hay ký với tập thể công nhân do công đoàn đại diện.

Điều 3. - Mức lương tối thiểu không được dưới mức tối thiểu quy định cho các công nhân giúp việc Chính phủ.

Điều 4. - Định xuất các phụ cấp nguy hiểm, hao mòn sức khoẻ và tiền thưởng năng suất cũng sẽ tuỳ ngành lao động mà ấn định trong các bản giao kèo.

Điều 5. - Công nhân làm việc tại các khu vực khí hậu xấu được xí nghiệp cấp phát thuốc men.

Điều 6. - Các điều kiện bảo vệ sức làm việc ấn định trong Sắc lếnh số 77-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950, ở các chương sau đây:

Chương IV nói về thời giờ làm việc, ngày nghỉ, hàng năm, thể lệ lúc đau ốm, lúc thai sản.

Chương V, điều 38,39,40,41 nói về công nhân chết hay bị tai nạn lao động.

Chương VI nói về chế độ học nghề.

Đều áp dụng cho công nhân các doanh nghiệp quốc gia.

 

Điều 7. Ông Đổng lý Văn phòng Bộ Lao động, các ông Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu chiểu nghị định thi hành./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
06/11/1950
Hiệu lực:
06/11/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ