Nghị định 703/TTg Đặt một khoản tiền trợ cấp cho gia đình, cán bộ, công nhân viên bị chết vì tai nạn lao động

Số, ký hiệu 703/TTg
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/02/1956
Ngày hiệu lực 29/02/1956
Ngày đăng công báo 20/03/1956
Nguồn thu nhập công báo số 05
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Phủ Thủ tướng
Chức danh Thủ tướng
Người ký Phạm Văn Đồng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
PHỦ THỦ TƯỚNG
Số: 703/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 1956

NGHỊ ĐỊNH

Đặt một khoản tiền trợ cấp cho gia đình, cán bộ,

công nhân viên bị chết vì tai nạn lao động

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/05/1950 ấn định quy chế công chức giúp việc Chính phủ;

Chiếu Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/05/1950 ấn định quy chế công nhân giúp việc Chính phủ;

Để chiếu cố đến gia đình có người làm cán bộ, công nhân hay nhân viên giúp việc Chính phủ bị chết vì tai nạn lao động, đồng thời đề cao trách nhiệm đề phòng tai nạn lao động trong cá cơ quan, xí nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc gia và công trường;

Theo đề nghị của Bộ Lao động và Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Cán bộ, công nhân và nhân viên giúp việc trong các cơ quan, xí nghiệp Chính phủ, doanh nghiệp quốc gia và công trường, chết vì tai nạn lao động thì vợ, chồng hoặc con được hưởng một khoản tiền trợ cấp bằng 15 tháng lương kể cả phụ cấp bản thân và phụ cấp gia đình.

Nếu không có vợ, chồng hoặc con thì cha, mẹ người cán bộ công nhân hay nhân viên sẽ được hưởng khoản tiền ấy.

Điều 2. Giám đốc xí nghiệp, cán bộ giao trách nhiệm giữ an toàn lao động ở xí nghiệp, người điều khiển hoặc ra lệnh công tác phải có trách nhiệm thi hành những thể lệ của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cho người làm việc và đề phòng tai nạn lao động. Nếu vì thiếu tinh thần trách nhiệm, không thi hành đúng thê lệ của Chính phủ, để xẩy ra tai nạn làm cho người làm công bị thương, bị cố tật hoặc bị chết thì người có trách nhiệm có thê bị truy tố trước Tòa án theo pháp luật.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

Những điều quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
20/09/1955
Hiệu lực:
20/09/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1955
Hiệu lực:
03/11/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1956
Hiệu lực:
29/01/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
11/02/1956
Hiệu lực:
26/02/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/03/1956
Hiệu lực:
12/04/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ