Nghị định 79-TP/NĐ Về việc quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá, toà thượng thẩm Sài Gòn

Số, ký hiệu 79-TP/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 24/02/1946
Ngày hiệu lực 11/03/1946
Ngày đăng công báo 09/03/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tư Pháp
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Vũ Trọng Khánh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TƯ PHÁP
Số: 79-TP/NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1946

NGHỊ ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1946

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiển theo điều thứ 5 Sắc lệnh 21 ngày 14 tháng 2 năm 1946 tổ chức lại các toà án quân sự;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều I: Uỷ cho ông Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá quyền chỉ định, sau khi thoả hiệp với ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ, những thẩm phán chuyên môn ngồi ghế hội thẩm thứ nhì trong các toà quân sự thiết lập tại Trung bộ.

Điều II: Uỷ cho ông Chánh nhất toà Thượng thẩm Sài Gòn, quyền quyết định, sau khi thoả hiệp với ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính Nam Bộ, những thẩm phán chuyên môn ngồi ghế hội thẩm thứ nhì trong các toà án quân sự thiết lập tại Nam Bộ.

Điều III: Ông Đống lý sự vụ Bộ Tư pháp và các ông Chánh nhất toà thượng thẩm Thuận Hoá và Sài Gòn chiển Nghị định thi hành./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP


 
 
Vũ Trọng Khánh

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Trọng Khánh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
27/07/1987
Hiệu lực:
27/07/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/07/1987
Hiệu lực:
27/07/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
07/09/1987
Hiệu lực:
22/10/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/10/1987
Hiệu lực:
01/10/1987
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
12/12/1956
Hiệu lực:
27/12/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ