Nghị quyết 69/CP Về việc bảo vệ dân đánh cá biển

Số, ký hiệu 69/CP
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 07/12/1960
Ngày hiệu lực 22/12/1960
Ngày đăng công báo 21/12/1960
Nguồn thu nhập Sách - Nhà xuất bản Công an nhân dân;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Chức danh Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 69/CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 69/CP NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 1960
VỀ VIỆC BẢO VỆ DÂN ĐÁNH CÁ BIỂN
(HỘI NGHỊ THƯỜNG VỤ CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 1960).

Căn cứ tình hình hiện nay của nghề đánh cá biển, và yêu cầu cấp bách của việc bảo vệ dân đánh cá biển;

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH:

Việc bảo vệ dân đánh cá biển là một nhiệm vụ quan trọng mà các cấp chính quyền địa phương vùng biển, các ngành có liên quan và toàn thể dân đánh cá biển đều phải thực hiện với tinh thần khẩn trương, chu đáo.

Hiện nay nhiệm vụ nói trên gồm các công tác sau đây:

1- Báo tin bão và gió mùa đông bắc kịp thời cho dân đánh cá biển:

a- Các tin về bão và gió mùa đông bắc đe doạ dân đánh cá biển ở vùng nào, phải được chuyển đến vùng ấy bằng phương tiện nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Các cơ quan Nhà nước, kể cả bộ đội và công an đóng ở vùng biển, khi được tin báo bão hoặc tin gió mùa đông bắc phải lập tức dùng mọi phương tiện và biện pháp để chuyển rộng rãi và nhanh chóng tin đó cho dân đánh cá biển.

Các tàu thuỷ của ta trên đường đi của mình, các thuyền buồm lắp máy đang hoạt động trên mặt biển, đều có nhiệm vụ báo tin bão và tin gió mùa đông bắc cho các thuyền đánh cá trong phạm vi hoạt động hoặc đường đi của tàu, thuyền mình.

Trong trường hợp khẩn cấp, Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố miền biển có quyền yêu cầu các tàu thuỷ của công an, hải quân và của các ngành khác đi báo tin cho các thuyền đang đánh cá ngoài khơi.

Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Bộ Giao thông và Bưu điện và Tổng cục Thuỷ sản có nhiệm vụ cùng nhau nghiên cứu để cung cấp và hướng dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã nghề cá biển sử dụng các loại máy thu thanh thích hợp để nhận tin bão kịp thời, tổ chức sửa chữa những máy hư hỏng, và cung cấp những phụ tùng cần thiết.

b- Nhà nước sẽ dần dần xây dựng một số đèn biển loại lớn ở những nơi quan trọng cần thiết cho nghề đánh cá khơi: Trong năm 1961 sẽ xây dựng một số đèn biển loại nhỏ ở cửa lạch. Trong năm 1961 cũng sẽ thả phao ở một số cửa lạch quan trọng và ở những nơi có cồn rạn hoặc nơi có đá ngầm nguy hiểm.

Các công trình trên đây sẽ do Uỷ ban hành chính tỉnh quản lý. Việc xây dựng và sửa chữa sẽ do Bộ Giao thông và Bưu điện đảm nhiệm.

2- Để tự bảo vệ cho mình, các thuyền đánh cá biển phải có một số dụng cụ như: phao cứu nguy, đèn, dây ... Uỷ ban hành chính tỉnh sẽ định những dụng cụ cần thiết cho mỗi loại thuyền và giao cho Uỷ ban hành chính xã kiểm tra từng thời kỳ để bảo đảm việc thi hành đúng đắn điều khoản này.

3- Uỷ ban hành chính các cấp vùng biển và các ngành có liên quan phải thường xuyên nhắc nhở dân đánh cá biển thi hành đúng đắn những điều quy định trong hiệp định đánh cá ký kết giữa Chính phủ ta và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc ra sức cứu giúp nhau khi gặp tai nạn trên biển.

4- Trong mọi trường hợp, các cơ quan hành chính miền biển, bộ đội,công an, các hợp tác xã nghề cá biển có nhiệm vụ tích cực cứu giúp các thuyền đánh cá khi bị tai nạn.

Sau những cơn bão hoặc gió mùa đông bắc, nếu cần, Ban chỉ huy chống lụt chống bão Trung ương có thể sử dụng máy bay để tìm kiếm và cứu vớt nạn nhân hoặc thuyền mất tích. Cục hàng không dân dụng có trách nhiệm thi hành lệnh của Ban chỉ huy chống lụt chống bão Trung ương.

5- Trong mùa bão lụt, các Ban chỉ huy chống bão chống lụt các cấp có nhiệm vụ chỉ đạo việc phòng và chống bão lụt một cách toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban hành chính địa phương. Ngoài mùa bão lụt, việc chỉ đạo thường xuyên do Uỷ ban hành chính các cấp vùng biển đảm nhiệm.

6- Chính phủ khuyến khích dân đánh cá biển thành lập những đội cứu nạn gồm những người giỏi nghề biển, có phương tiện tốt để đi cứu giúp dân đánh cá bị tai nạn.

7- Chính phủ khuyến khích dân đánh cá biển hết sức giúp đỡ những gia đình bị nạn về mọi mặt. Khi cần, Ngân hàng sẽ giúp vốn và Tổng cục Thuỷ sản cung cấp vật liệu cần thiết để tu sửa, hoặc sắm lại thuyền lưới nhanh chóng.

8- Tổ chức, cá nhân nào có công trong việc cứu giúp dân đánh cá bị tai nạn sẽ được khen thưởng xứng đáng, tổ chức, cá nhân nào thiếu tinh thần trách nhiệm, không làm đúng những điều quy định trên đây, gây thiệt hại cho đồng bào thì phải chịu kỷ luật thích đáng.

Các cơ quan, các cấp, các ngành có trách nhiệm thi hành những điều quy định trên đây hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần tích cực của mình vào việc bảo vệ dân đánh cá biển, nhằm đẩy mạnh nghề cá biển, cải thiện đời sống nhân dân miền biển và phát triển kinh tế quốc dân.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ