Nghị quyết Không số Về việc xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 13/07/1960
Ngày hiệu lực 13/07/1960
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo điện tử;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Đang cập nhật
Người ký Đang cập nhật
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1960

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ Điều 56 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội khoá II báo cáo về kết quả việc thầm tra,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của 362 đại biểu Quốc hội được trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội khoá II tiến hành ngày 8 tháng 5 năm 1960 theo biên bản tổng kết ngày 27 tháng 5 năm 1960 của Hội đồng bầu cử.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/04/1960
Hiệu lực:
03/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/04/1960
Hiệu lực:
03/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/04/1960
Hiệu lực:
28/04/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1960
Hiệu lực:
26/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/07/1960
Hiệu lực:
28/07/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ