Nghị quyết Không số Về việc hoàn toàn tín nhiệm Chính phủ

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 22/01/1957
Ngày hiệu lực 22/01/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo điện tử;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Chủ tịch Quốc hội
Người ký Tôn Đức Thắng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HOÀN TOÀN TÍN NHIỆM CHÍNH PHỦ

(Đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp
đêm 22 tháng 1 năm 1957)

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp khoá thứ VI, sau khi nghe báo cáo chính trị chung của Chính phủ và các báo cáo bổ sung, sau khi thảo luận và nghe Chính phủ trả lời các câu hỏi, đã nhất trí với Chính phủ về chủ trương và chính sách trên các vấn đề đấu tranh để thống nhất nước nhà, cải cách ruộng đất, kinh tế, tài chính, ngân sách, văn hoá xã hội, quốc phòng, dân tộc thiểu số và ngoại giao.

Quốc hội nhận định rằng trong năm 1956, sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, đã thu được những thành tích to lớn, mặc dầu đã có những sai lầm và khuyến điểm trên một số công tác. Quốc hội nhận định rằng nhìn chung thì thành tích là chủ yếu, là căn bản và nhất định ngày càng được phát huy thêm; sai lầm khuyết điểm là bộ phận, là tạm thời, nhất định khắc phục được và hiện đang được khắc phục.

Quốc hội nhất trí quyết nghị nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn tín nhiệm Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Nhân dân ta hãy tăng cường đoàn kết hơn nữa xung quanh Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, tăng cường đoàn kết hơn nữa với các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, tích cực ủng hộ và triệt để chấp hành mọi chính sách của Đảng và Chính phủ, cùng nhau phấn đấu để giành lấy những thắng lợi mới to lớn hơn trong công cuộc xây dựng miền Bắc ngày càng vững mạnh và đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà.

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Tôn Đức Thắng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/1957
Hiệu lực:
21/01/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
07/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1957
Hiệu lực:
06/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/01/1957
Hiệu lực:
07/02/1957
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ