Nghị quyết Không số Về vấn đề quốc phòng

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/1955
Ngày hiệu lực 10/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo điện tử;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh ủy viên ban thường vụ quốc hội
Người ký Dương Đức Hiền
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1955

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1955 VỀ VẤN ĐỀ QUỐC PHÒNG

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

1- Quốc hội tuyên dương công trạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đã làm tròn nhiệm vụ đối với Tổ quốc và nhân dân, đã xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân Việt Nam.

2- Quốc hội thông qua chính sách "Củng cố quốc phòng, củng cố quân đội" do Chính phủ đề ra.

3- Kêu gọi toàn dân nhận rõ âm mưu địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí phấn đấu, và hết sức ủng hộ chính sách "Củng cố quốc phòng, củng cố quân đội" của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955.

 

 

Dương Đức Hiền

(Đã ký)

 

ủy viên ban thường vụ quốc hội

(Đã ký)

 

Dương Đức Hiền

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1955
Hiệu lực:
09/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ