Nghị quyết Không số Về việc hoàn toàn tán thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và triệt để ủng hộ Hồ Chủ Tịch và Chính phủ

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/03/1955
Ngày hiệu lực 10/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo điện tử;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh ủy viên ban thường vụ quốc hội
Người ký Hoàng Văn Hoan
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1955

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1955 HOÀN TOÀN TÁN THÀNH TOÀN BỘ CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, TUYỆT ĐỐI TÍN NHIỆM VÀ TRIỆT ĐỂ ỦNG HỘ HỒ CHỦ TỊCH VÀ CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Sau nghe đã nghe và thảo luận bản báo cáo về "Tình hình và công tác đã qua cùng tình hình và nhiệm vụ trước mắt" và các bản báo cáo bổ sung của Chính phủ, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp khoá thứ IV từ 20 tháng 3 năm 1955 đến 26 tháng 3 năm 1955 đồng thanh quyết nghị:

1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ kể từ ngày bắt đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, đã đưa nhân dân ta đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi Giơ-ne-vơ và tỏ lời nhiệt liệt hoan nghênh Chính phủ đã thu được kết quả tốt đẹp trong công tác.

2- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành và nhất trí thông qua những chính sách và công tác trước mắt mà Chính phủ đề ra :

- Đấu tranh để thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do.

- Ra sức củng cố miền Bắc, bằng cách đẩy mạnh và hoàn thành cải cách ruộng đất đúng theo kế hoạch, ra sức khôi phục và phát triển kinh tế và văn hoá, cương quyết củng cố quốc phòng, củng cố chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hoà, thành lập khu Thái - Mèo tự trị, thực hiện chính sách cụ thể về tự do tín ngưỡng, tăng cường hoạt động ngoại giao.

3- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tuyệt đối tín nhiệm và triệt để ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ đã điều khiển cuộc kháng chiến đến thắng lợi ngày nay. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và phức tạp của nhân dân ta để củng cố hoà bình thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, trước hết và căn bản là củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do, chống âm mưu của đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm tay sai của chúng phá hoại hoà bình, chia cắt đất nước, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955.

 

 

Hoàng Văn Hoan

(Đã ký)

 

ủy viên ban thường vụ quốc hội

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Hoan

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/03/1955
Hiệu lực:
14/03/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1955
Hiệu lực:
09/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ