Nghị quyết Không số Về việc thông qua chính sách khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số do Chính phủ đề nghị

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/03/1955
Ngày hiệu lực 09/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ 11/LTQH;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội
Người ký Nguyễn Xiển
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1955

 

NGHỊ QUYẾT

Về Chính sách lập Khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số

 

Quốc hội, sau khi nghe Tiểu Ban dân tộc báo cáo và các đại biểu tham luận,

 

1/ Hoan hô tinh thần đoàn kết sắt đá của đồng bào tất cả các dân tộc từ Bắc chí Nam; hoan hô cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào tất cả các dân tộc đã đưa đến kháng chiến thắng lợi; hoan hô cuộc đấu tranh mãnh liệt hiện nay của đồng bào tất cả các dân tộc để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

2/ Thông qua chính sách khu vực tự trị của các dân tộc do Chính phủ đề ra.

3/ Thông qua chủ trương, kế hoạch lập khu tự trị Thái - Mèo ở Tây Bắc do Chính phủ đề nghị ./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 1955.

 

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1954
Hiệu lực:
16/10/1954
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/01/1955
Hiệu lực:
03/02/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/03/1955
Hiệu lực:
14/03/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/03/1955
Hiệu lực:
09/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ