Nghị quyết Không số Về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 25/03/1955
Ngày hiệu lực 09/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số 10/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội
Người ký Nguyễn Xiển
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1955

 

NGHỊ QUYẾT

Về Chính sách Kinh tế tài chính của Chính Phủ

 

Sau khi nghe báo cáo của Tiểu Ban nghiên cứu các vấn đề kinh tế tài chính của Quốc hội, Quốc hội nhận thấy:

1/ Những nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra: hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục lại nền kinh tế quốc dân, làm giảm bớt khó khăn về đời sống của nhân dân phù hợp với tình hình đất nước ta, phù hợp với nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, phù hợp với công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của nhân dân ta.

2/ Phương châm khôi phục kinh tế: khôi phục và phát triển nông nghiệp, khôi phục công nghiệp, điều chỉnh thương nghiệp, đều hướng về phục vụ dân sinh, phục vụ cho sản xuất của nhân dân, phục vụ cho công cuộc kiến thiết nước nhà.

3/ Những chính sách lớn của Chính phủ, chính sách phát triển các ngành công thương nghiệp có lợi cho quốc kế dân sinh, chính sách lao tư, chính sách công tư đều là những biện pháp cụ thể có tác dụng thực hiện phương châm khôi phục kinh tế.

 

QUỐC HỘI QUYẾT NGHỊ:

- Tán thành toàn bộ chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ,

- Tán thành kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh của Chính phủ,

- Hô hào toàn dân ủng hộ cho đường lối chính sách của Chính phủ được thi hành đầy đủ mau chóng./.

-----------------------------------

Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 1955.

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ