Nghị quyết Không số Về việc gửi điện văn cho Chính phủ và Quốc hội các nước đã công nhận Chính phủ ta và một số công tác trong thời gian tới

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/02/1950
Ngày hiệu lực 08/02/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ 65/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban Thường trực Quốc hội
Chức danh Đang cập nhật
Người ký Đang cập nhật
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI

NGÀY 8-2-1950

Có các cụ: Tôn Đức Thắng, Quyền trưởng ban,

cụ: Phạm Bá Trực, Phó trưởng ban,

ông: Dương Đức Hiền, Uỷ viên quyền Tổng thư ký,

ông: Trần Huy Liệu, Uỷ viên (vắng mặt có lý do).

QUYẾT NGHỊ:

Để thi hành những quyết nghị của Hội nghị Ban Thường trực ngày 6, 7 tháng 2 năm 1950, Ban Thường vụ đã quyết nghị những việc sau đây:

1- Thảo thêm các điện văn gửi Quốc hội và nhân dân các nước mới công nhận Chính phủ ta.

Cụ Tôn Đức Thắng đề nghị gửi một điện cho nhân dân Pháp.

2- Xin Chính phủ bản thuyết trình thành văn của ông Phó thủ tướng.

3- Xin Chính phủ từ đây sẽ gửi những dự án sắc lệnh đến sớm trước khi Hội đồng Chính phủ để Ban Thường trực Quốc hội đủ thì giờ tham khảo.

4- Xin Chính phủ bản quyết nghị về hội nghị kháng chiến hành chính toàn quốc.

5- Xin Chính phủ bản sao sắc lệnh và kế hoạch tổng động viên dân lực.

6- ông Dương Đức Hiền sẽ gặp Hội đồng tư luật để nghiên cứu công việc tư luật

- Hỏi thành phần ban tư luật hiện thời,

- Cách làm việc,

- Những kết quả.

7- Liên lạc với các đại biểu Quốc hội:

- Báo cáo đều kỳ công việc của Ban Thường trực Quốc hội cho các đại biểu,

- Liên lạc với các đại biểu bằng thư từ,

- Các đại biểu báo cáo cho Ban Thường trực Quốc hội tình hình và nguyện vọng của nhân dân.

8- Việc họp các đại biểu hiện ở Liên khu Việt Bắc (ghi nhớ)

9- Đối với các đại biểu ở các địa phương xa (ghi nhớ)

10- Tiếp tục lấy danh sách và địa chỉ các đại biểu Quốc hội Văn phòng phụ trách.

11- Liên lạc với quốc tế:

- Tổ chức phái đoàn Quốc hội đi ngoại quốc (ghi nhớ)

- In Hiến pháp để làm tặng phẩm. In thêm 2.000 cuốn tiếng Việt Nam, giấy thường, khổ nhỏ để phổ biến trong nước. Văn phòng phụ trách.

- Tài liệu Quốc hội và kháng chiến. Tiếp tục làm.

12- Thông tri cho hai Bộ Nội vụ và Tư pháp biết quyết định tước quyền bất khả xâm phạm của các đại biểu Quốc hội tự ý vào vùng địch.

13- Tổ chức lại văn phòng. ông Nguyễn Tấn Gi Trọng, Chánh văn phòng sẽ phụ trách làm dự án tổ chức văn phòng và sự chi phí về vật liệu.

14- Ngân sách: Văn phòng phụ trách dự thảo.

15- Thanh toán viên: ông Nguyễn Tấn Gi Trọng.

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
20/01/1950
Hiệu lực:
04/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1950
Hiệu lực:
25/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1950
Hiệu lực:
22/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1950
Hiệu lực:
31/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1950
Hiệu lực:
31/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ