Nghị quyết Không số Về giấy bạc Việt Nam

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/1946
Ngày hiệu lực 23/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số 4/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Xiển
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946

NGHỊ QUYẾT

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa thứ II tại Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946 về giấy bạc Việt Nam

Xét rằng nước Việt Nam phải có một nền tài chính riêng, nghĩa là phải có tiền tệ riêng,

Xét rằng hiện nay giấy bạc Việt Nam đã lưu hành ở Trung bộ và đương bắt đầu lưu hành ở Bắc bộ được dân chúng rất hoan nghênh và tín nhiệm,

QUYẾT NGHỊ:

Quốc hội can thiệp với Chính phủ cho phát hành giấy bạc Việt Nam trong toàn nội địa Việt Nam.

Sau cùng Quốc hội, toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ủng hộ Chính phủ, giữ vững chủ quyền Việt Nam bằng cách tiêu dùng giấy bạc Việt Nam.

 

 

Nguyễn Xiển

(Đã ký)

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xiển

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/11/1946
Hiệu lực:
09/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ