Quyết định 01-TC/QĐ/ST Quyết định Ủy quyền cho ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ấn định khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế môn bài cho những công thương gia xin đi mua bán ngoài nơi kinh doanh

Số, ký hiệu 01-TC/QĐ/ST
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/01/1959
Ngày hiệu lực 14/01/1959
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 01-TC/QĐ/ST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 1 năm 1959

QUYẾT ĐỊNH

Ủy quyền cho Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ấn định khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế môn bài cho những công thương gia xin đi mua bán ngoài nơi kinh doanh

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo Nghị định số 559-TTg ngày 24/12/1958 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời thuế môn bài;

Chiếu theo điều lệ tạm thời thuế môn bài nói trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Ủy quyền cho Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố ấn định khoản lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp thuế môn bài cho những công thương gia xin đi mua bán ngoài nơi kinh doanh, nói trong điều 20 điều lệ tạm thời thuế môn bài.

Điều 2.

- Lệ phí này là một khoản thu cố định của Tổng dự toán địa phương, khoản 32 hạng 3.

Điều 3.

- Các cơ quan Thuế vụ địa phương chịu trách nhiệm theo dõi việc in và thu tiền lệ phí theo đúng chế độ kế toán thuế đã được Bộ Tài chính quy định ngày 01/6/1955.

Điều 4.

- Phí tổn về in giấy chứng nhận này chi vào tài vụ phí khoản 40 hạng 5 Tổng dự toán địa phương.

Điều 5.

- Ủy ban Hành chính các tỉnh, thành phố, các Sở, Ty tài chính, các Phân, Chi sở thuế vụ chiếu quyết định này thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
15/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
06/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
14/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
31/05/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định

Chính phủ