Quyết định 203 Về việc cử các ông vào trong Uỷ ban binh bị Việt - Pháp

Số, ký hiệu 203
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/11/1946
Ngày hiệu lực 22/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 203
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1946

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Số 203 ngày 7 tháng 11 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

QUYẾT ĐỊNH

Độc khoản: Cử các vị có tên sau này vào trong Uỷ ban binh sĩ Việt-Pháp để thi hành bản tạm ước Việt-Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946.

Ông Hoàng Hữu Nam Trưởng đoàn

Đại tá Hoàng Văn Phái ³

Thiếu tá Thanh Sơn ³

Trần Công Tưởng ³ Nhân viên

Phan My ³

Phan Phác ³

Huỳnh Văn Chi ³

Hồ Chí Minh

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
07/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/10/1946
Hiệu lực:
30/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ