Quyết định 804/QĐ-CA Về việc quy định ngày cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bắt đầu đeo công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu

Số, ký hiệu 804/QĐ-CA
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/12/1959
Ngày hiệu lực 19/12/1959
Ngày đăng công báo 16/12/1959
Nguồn thu nhập Sách - Nhà xuất bản Công an nhân dân;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Công An
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Trần Quốc Hoàn
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ CÔNG AN
Số: 804/QĐ-CA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 1959

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 804/QĐ-CA NGÀY 4/12/1959
ĐỊNH NGÀY CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG BẮT ĐẦU ĐEO CÔNG AN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ vào Quyết định Hội đồng chính phủ họp ngày 27, 28, 29 tháng 8 năm 1953 đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an.

Căn cứ vào Nghị định số 100/TTg ngày 3/3/1959 của Thủ tướng phủ về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang.

Thi hành Nghị định số 331/TTg ngày 1/9/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống cấp bậc công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và phù hiệu kết hợp cấp hiệu cho sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 1959 tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang đều mang công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, hoặc phù hiệu kết hợp của Công an nhân dân vũ trang, theo đúng với cấp bậc đã được thụ phong.

Điều 2: Tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ thuộc ngành chuyên môn nào đều phải mang phù hiệu có tượng trưng ngành chuyên môn đó.

Điều 3: Ban chỉ huy trung ương, Ban chỉ huy các cấp và tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang chiểu quyết định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN




Trần Quốc Hoàn

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Quốc Hoàn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ