Sắc lệnh 005/SL Về việc trả huyện Đông triều về tỉnh Hải dương

Số, ký hiệu 005/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/01/1959
Ngày hiệu lực 12/02/1959
Ngày đăng công báo 14/02/1959
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1959;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Thủ tướng
Người ký Phạm Văn Đồng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 005/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1959

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 005/SL NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính ;

Căn cứ sắc lệnh số 221 - SL ngày 22 tháng 2 năm 1955 thành lập khu Hồng Quảng;

Xét việc điều chỉnh địa giới khu Hồng Quảng có lợi cho sinh hoạt của nhân dân và sự lãnh đạo công tác của địa phương ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được Hội đồng Chính phủ đồng ý ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1

Huyện Đông Triều trước đây đặt vào khu Hồng Quảng, nay trả về tỉnh Hải Dương.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/12/1958
Hiệu lực:
01/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/12/1958
Hiệu lực:
29/12/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/12/1958
Hiệu lực:
07/01/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/01/1959
Hiệu lực:
02/01/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ