Sắc lệnh 01/SL về việc cử ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Bộ giao thông công chính, kiêm chức Giám đốc trường Cao đẳng kỹ thuật do Chủ tịch nước ban hành

Số, ký hiệu 01/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/01/1950
Ngày hiệu lực 01/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 1/SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chiểu sắc lệnh số 2-SL ngày 1 tháng 2 năm 1949 thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Đặng Phúc Thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính, kiêm chức Giám đốc Trường Cao đẳng Kỹ thuật.

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
05/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1949
Hiệu lực:
15/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1950
Hiệu lực:
30/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ