Sắc lệnh 04/SL Về việc uỷ cho Uỷ ban bảo vệ khu quyền ân xá, ân giảm, phóng thích

Số, ký hiệu 04/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/12/1946
Ngày hiệu lực 12/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 136 Về việc uỷ quyền cho uỷ ban kháng chiến khu quyền ân xá, ân giảm, phóng thích các tội nhân do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi điều 3 của Sắc lệnh số 4 ngày 28-12-1946 uỷ quyền cho uỷ ban kháng chiến khu quyền ân xá, ân giảm, phóng thích các tội nhân
Ngày hết hiệu lực 02/03/1948
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 04/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 4 NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu luật lệ hiện hành về ân xá, ân giảm,

Chiểu luật lệ hiện hành về tổ chức các toà án Việt Nam,

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay uỷ cho Uỷ ban bảo vệ khu quyền ân xá, ân giảm phóng thích các tội nhân do các toà án thường, toà án quân sự hoặc toà án binh kết án, trừ án của toà án binh tại mặt trận.

Điều thứ 2

Đơn xin ân xá, ân giảm hoặc phóng thích sẽ do tội nhân hoặc thân nhân của họ gửi cho Giám đốc tư pháp khu.

Giám đốc tư pháp khu sẽ tham cứu và phát biểu ý kiến với Uỷ ban bảo vệ dù không có đơn Uỷ ban bảo vệ cũng có thể tự ý thi hành uỷ quyền sau khi hỏi ý kiến Giám đốc tư pháp.

Điều thứ 3

Nếu tội nhân đã bị kết án tử hình, thì chỉ được ân xá, ân giảm sau khi được toàn thể Uỷ ban và giám đốc tư pháp ưng thuận. Có những án chỉ có thể được ân xá, ân giảm hoặc phóng thích nếu được đa số uỷ viên trong Uỷ ban ưng thuận.

Điều thứ 4

Những người được phóng thích đều được giấy chứng nhận của Uỷ ban bảo vệ khu. Song giấy ấy không kể đến án cũ và sẽ làm theo kiểu thẻ công an.

Điều thứ 5

Các Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1946
Hiệu lực:
15/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/12/1946
Hiệu lực:
17/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ