Sắc lệnh 05/SL về việc cử ông Nguyễn Văn Thao giữ chức Giám đốc Nha kỹ nghệ

Số, ký hiệu 05/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/01/1950
Ngày hiệu lực 17/01/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 5/SL NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chiểu sắc lệnh số 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ và thành lập các Nha trong các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 229-SL ngày 20-8-1948 cử ông Nguyễn Duy Thanh giữ chức Giám đốc Nha Khoáng chất kỹ nghệ;

Chiểu sắc lệnh số 143-SL ngày 21 tháng 12 năm 1949 đổi Nha Khoáng chất kỹ nghệ thành Nha Kỹ nghệ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Nguyễn Văn Thao giữ chức Giám đốc Nha Kỹ nghệ thay ông Nguyễn Duy Thanh.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/12/1949
Hiệu lực:
06/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1949
Hiệu lực:
15/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1950
Hiệu lực:
30/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1950
Hiệu lực:
04/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ