Sắc lệnh 10/SL Về việc cử ông Vương Kiêm Toàn giữ chức Giám đốc Nha Bình dân học vụ

Số, ký hiệu 10/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/03/1949
Ngày hiệu lực 08/03/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

SẮC LỆNH

SỐ 10/SL NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 119-SL ngày 9 tháng 7 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục;

Chiểu sắc lệnh số 17 ngày 8 tháng 9 năm 1945 cử ông Nguyễn Công Mỹ làm Giám đốc Nha bình dân học vụ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Vương Kim Toàn giữ chức Giám đốc Nha bình dân học vụ, thay ông Nguyễn Công Mỹ.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành./.

                                                                                                                                                  Hồ Chí Minh

                                                                                                                                                 (Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ