Sắc lệnh 10/SL Về việc cử ông Nguyễn Sơn làm Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ quốc phòng

Số, ký hiệu 10/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/01/1947
Ngày hiệu lực 14/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 10/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 10 NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử ông Nguyễn Sơn làm Quân huấn Cục trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                              Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/1947
Hiệu lực:
21/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/01/1947
Hiệu lực:
06/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/01/1947
Hiệu lực:
29/01/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
02/02/1947
Hiệu lực:
17/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ