Sắc lệnh 100/SL Về việc cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ hàng ngoại hoá thuộc loại xa xỉ phẩm và loại cấm nhập khẩu

Số, ký hiệu 100/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1952
Ngày hiệu lực 07/05/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 100/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 100/SL NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 192-SL ngày 28-5-1948 cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ có tính cách buôn bán các xa xỉ phẩm ngoại hoá trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 45-SL ngày 22-3-1950 sửa đổi sắc lệnh kể trên;

Chiểu sắc lệnh số 49-SL ngày 13 tháng 8 năm 1951 quy định nguyên tắc các thể lệ và tổ chức về việc đấu tranh kinh tế với địch;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Bộ trưởng Bộ Công thương;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ các sắc lệnh số 192-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 và số 45-SL ngày 22 tháng 3 năm 1950.

Điều 2

ở vùng tự do, nay cấm buôn bán, chuyên chở và tàng trữ để buốn bán những hàng ngoại hoá thuộc loại xa xỉ phẩm và loại cấm nhập khẩu.

Điều 3

Một nghị định Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định về việc xét xử, trừng phạt những việc phạm pháp và thưởng những người tìm ra những vụ phạm pháp.

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Công thương chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/05/1952
Hiệu lực:
25/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ