Sắc lệnh 104/SL Về việc ấn định các nguyên tắc căn bản cho "doanh nghiệp quốc gia"

Số, ký hiệu 104/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/01/1948
Ngày hiệu lực 16/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 127/SL Về việc cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia
Ngày hết hiệu lực 11/04/1952
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 104/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1948

 

SẮC LỆNH

SỐ: 104/SL NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay ấn định các nguyên tắc căn bản của các "Doanh nghiệp quốc gia" như sau:

Điều 2

Doanh nghiệp quốc gia là một doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của quốc gia và do quốc gia điều khiển.

Điều 3

Doanh nghiệp quốc gia theo những mục địch sau đây:

1- Thoả mãn các nhu cầu tối yếu của Quốc gia,

2- Điều hoà hoạt động kinh tế trong nước,

3- Bảo vệ nền kinh tế quốc gia,

4- Sinh lợi cho nền tài chính quốc gia.

Điều 4

Các Doanh nghiệp quốc gia chia ra làm hai hạng:

- Hạng thứ nhất gồm các doanh nghiệp có tính cách "Doanh nghiệp hoàn toàn".

- Hạng thứ hai gồm các doanh nghiệp có tính cách "Công sở đặc biệt".

Tính cách của mỗi doanh nghiệp quốc gia sẽ do sắc lệnh thành lập ấn định.

Điều 5

Các nhân viên của một doanh nghiệp quốc gia đều theo một chế độ riêng.

Điều 6

Các công chức được phái sang giúp việc tại một doanh nghiệp quốc gia giữ nguyên lương bổng và quyền lợi cũ, tuy nhiên trong thời gian biệt phái sẽ được hưởng chế độ đặc biệt của doanh nghiệp nếu chế độ đó có lợi hơn.

Điều 7

Các nhân viên điều khiển trong các doanh nghiệp quốc gia có tính cách doanh nghiệp hoàn toàn, theo một chế độ đặc biệt:

1- Khi phạm lỗi nghề nghiệp, ngoài sự trừng phạt kỷ luật, có thể phải bồi thường cho doanh nghiệp sự thiệt hại do lỗi mình gây ra. Số tiền bồi thường sẽ do Toà án thương mại ấn định và bản án sẽ thi hành bằng luật câu thúc thân thể nếu cần. Việc truy tố trước toà án phải theo một thủ tục đặc biệt: Một ban gồm đồng sự đề nghị, cấp trên chuẩn y và cấp trên nữa (nếu có) định đoạt việc truy tố.

2- Được hưởng một phần lợi tỷ lệ nếu số tổng lợi quá một mức đã định.

 

Điều 8

Các doanh nghiệp quốc gia đều hoạt động bằng "ngân quỹ tự trị" không thuộc ngân sách hàng năm.

Điều 9

Mỗi doanh nghiệp quốc gia sẽ do một sắc lệnh thành lập và chi tiết thi hành sẽ do nghị định của Bộ sở quản ấn định.

Điều 10

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Tư pháp, chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
04/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/10/1947
Hiệu lực:
27/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1947
Hiệu lực:
16/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1947
Hiệu lực:
10/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/12/1947
Hiệu lực:
07/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ