Sắc lệnh 104/SL-L6 Sắc lệnh Ban bố Nghị quyết ngày 14/9/1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19/4/1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế

Số, ký hiệu 104/SL-L6
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/10/1957
Ngày hiệu lực 29/10/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Sách - Nhà xuất bản Công an nhân dân;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 104/SL-L6
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1957

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 104/SL-L6, NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1957
BAN BỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CỦA QUỐC HỘI CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 001/SLT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1957 CẤM CHỈ MỌI HÀNH ĐỘNG ĐẦU CƠ VỀ KINH TẾ

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
RA SẮC LỆNH

Nay ban bố nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung điều 3 của Sắc luật, nguyên văn bản Nghị quyết như sau:

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HỌP KHOÁ THỨ VII

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế;

Sau khi nghe Tiểu ban Sắc luật thuyết trình;

QUYẾT NGHỊ

Chuẩn y Sắc luật số 001/SLT ngày 19 tháng 4 năm 1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế, sau khi sửa đổi và bổ sung Điều 3 của Sắc luật như sau:

"Điều 3 mới: Những người vi phạm luật này và những người đồng phạm, tuỳ theo tội nhẹ hay nặng sẽ bị trừng phạt như sau:

Uỷ ban hành chính tỉnh hay thành phố cảnh cáo, thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh, phạt tiền đến một triệu đồng (1.000.000đ).

Truy tố trước toà án.

Những người phạm pháp bị truy tố trước toà án có thể bị phạt tiền từ mười vạn đồng (100.000đ) đến một trăm triệu đồng (100.000.000đ) và phạt tù từ một tháng đến năm năm, hoặc một trong hai hình phạt trên.

Ngoài ra, số hàng hoá phạm pháp sẽ bị tịch thu một phần hay toàn bộ, hoặc bị trưng mua".

Điều 3 được sửa đổi và bổ sung của Sắc luật có hiệu lực từ ngày Nghị quyết này được ban bố.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ