Sắc lệnh 105 Về việc ấn định phí cấp hàng tháng của các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng

Số, ký hiệu 105
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 09/09/1949
Ngày hiệu lực 24/09/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 82/SL Sắc lệnh bãi bỏ Sắc lệnh số 105 ngày 9-9-1949 về bỏ phí cấp hàng tháng của các vị trong Chính phủ
Ngày hết hiệu lực 01/05/1950

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 105/SL NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 246-SL ngày 14-10-1948 ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng,

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- nay bãi bỏ sắc lệnh số 246-SL ngày 14 tháng 10 năm 1948 nói trên.

Điều 2- Phí cấp hàng tháng của các vị trong Chính phủ, kể từ ngày 1-8-1949 ấn định như sau:

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 2.000đ

Chủ tịch Chính phủ..................... 1.700đ

Phó Thủ tướng.......................... 1.600đ

Bộ trưởng và Tổng Tư lệnh quân đội uốc gia và dân quân Việt nam................ 1.500đ

Thứ trưởng..............................1.400đ

Điều 3- Những vị nào có gia đình được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng như sau:

1/2 phí cấp:

- Có vợ

- Có vợ và 1 đến 3 con

- Có 1 đến 3 con

3/4 phí cấp:

- Có từ 4 đến 6 con

bằng phí cấp:

- Có 7 con trở lên

Điều 4- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội và Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1949
Hiệu lực:
13/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1949
Hiệu lực:
19/01/2038
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực

Chính phủ