Sắc lệnh 106 Về việc đặt một số thuế vãng lai đánh vào những thuyền đi lại ở các sông trong địa hạt Bắc kỳ

Số, ký hiệu 106
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/06/1946
Ngày hiệu lực 29/06/1946
Ngày đăng công báo 29/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 26/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 106
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Đặt một số thuế vãng lai đánh vào những thuyền đi lại ở các sông trong địa hạt Bắc Kỳ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi thể lệ hiện hành về thuế thuyền;

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Bắt đầu từ niên khoá 1946, những thuyền đi lại ở các sông trong đĩa hạt Bắc bộ phải chịu một thứ thuế vãng lai ấn định là:

- Những thuyền trọng tải dưới 10 tạ ta (một tạ ta là 60 cân tây) được miễn thuế, nhưng phải có thẻ hoành then hàng năm định giá là 5 đ 00.

- Thuyền từ 10 đến 20 tạ ta phải chịu thuế 25 đ 00 một năm.

- Trên 20 tạ ta thuế cứ tăng thêm 15đ00 mỗi khi hơn lên 10 tạ (nhưng số tăng không đầy 10 tạ cũng kể là 10 tạ để tính thuế).

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ