Sắc lệnh 106/SL Về việc cử bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên Chủ tịch UBHC thành phố Hải Phòng, làm uỷ viên nhân dân trong uỷ ban kháng chiến khu III, thay bác sĩ Nguyễn Văn Vinh từ trần do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Số, ký hiệu 106/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/01/1948
Ngày hiệu lực 16/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 106/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 106 NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 1/SL ngày 20/12/1946 và thông lệnh liên bộ Nội vụ - Quốc phòng số 6-NV/QF/CT ngày 28/1/1946 về Ubbv (tức Ubkc) các cấp,

Chiểu sắc lệnh ngày 19/3/1947 và ngày 28/3/1947 sửa đổi và bổ khuyết sắc lệnh ngày 20/12/1946 nói trên,

Chiểu sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 quy định việc đề cử và bổ nhiệm các uỷ viên trong Ubkc khu,

Chiểu sắc lệnh số 95/SL ngày 3/10/1947 cử BS Nguyễn Văn Vinh làm uỷ viên trong Ubkc khu III,

Chiểu báo cáo và đề nghị số 7223/DEN ngày 18/10/1947 của UBKC khu III,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, nguyên chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hải Phòng, làm uỷ viên nhân dân trong UBKC khu III, thay bác sĩ Nguyễn Văn Vinh từ trần.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/11/1947
Hiệu lực:
10/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/12/1947
Hiệu lực:
07/12/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1948
Hiệu lực:
16/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/01/1948
Hiệu lực:
01/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ