Sắc lệnh 107/SL Về việc cử thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Tổng thanh tra quân đội toàn quốc; ông Trần Tử Bình làm Phó thanh tra quân đội toàn quốc

Số, ký hiệu 107/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/01/1948
Ngày hiệu lực 20/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 107/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1948

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ: 107 NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức Chính quyền nhân dân;

Chiểu sắc lệnh số 47/SL ngày 1/5/1947 tổ chức Bộ tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quốc hội Việt Nam, đã cùng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử Thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Tổng Thanh tra Quân đội Toàn quốc.

Điều thứ 2

Cử ông Trần Tử Bình làm Phó Thanh tra Quân đội Toàn quốc.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ