Sắc lệnh 109/SL Về việc cử thiếu tướng Lê Thiết Hùng kiêm giữ chức Hiệu trưởng Trường lục quân trung học Trần Quốc Tuấn

Số, ký hiệu 109/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/01/1948
Ngày hiệu lực 20/01/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q006-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 109/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 109 NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 tổ chức Bộ tổng chỉ huy.

Chiểu sắc lệnh số SL ngày tháng năm 1948 sát nhập Cục Quân huấn vào Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia Việt Nam đã cùng ông Bộ trưởng bộ Quốc phòng y hiệp.

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Tổng Thanh tra Quân đội Toàn quốc, kiêm chức Hiệu trưởng trường Lục quân Trung học Trần Quốc Tuấn.

Điều thứ 2

Ông Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/01/1948
Hiệu lực:
01/01/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/01/1948
Hiệu lực:
01/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
20/01/1948
Hiệu lực:
20/01/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ