Sắc lệnh 110/SL Về việc chuẩn y cho bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyễn từ chức uỷ viên UBKCHC Liên khu 3

Số, ký hiệu 110/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/09/1952
Ngày hiệu lực 09/06/1960
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 110/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 110/SL NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31-12-1949 ấn định quyền hạn, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Chuẩn y cho Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên từ chức Uỷ viên UBKCHC Liên khu 3 để nhận công tác khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
06/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ