Sắc lệnh 111 Về việc cử ông Lê Lộc lảm uỷ viên trong uỷ ban KCHC Liên khu 4

Số, ký hiệu 111
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/10/1949
Ngày hiệu lực 06/10/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 111/SL NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1949 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến,

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức các Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu,

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử ông Lê Lộc làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1949
Hiệu lực:
13/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1949
Hiệu lực:
24/09/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1949
Hiệu lực:
19/01/2038
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
18/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ