Sắc lệnh 114 Về việc cử thiếu tướng Văn Tiến Dũng giữ chức Chính trị uỷ viên LK 3

Số, ký hiệu 114
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/10/1949
Ngày hiệu lực 18/10/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ: 114/SL NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu sắc lệnh số 33 ngày 23 tháng 3 năm 1946 và số 71-Sl ngày 22-5-1946 tổ chức và ấn định quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 25-1-1948 tổ chức các Liên khu,

Chiểu sắc lệnh số 16-SL ngày 12-2-1947 cử ông Văn Tiến Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị,

Chiểu sắc lếnh số 122 ngày 25 tháng 1 năm 1948 cử ông Lê Quang Hòa giữ chức Chính trị Uỷ viêm Liên khu 3,

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt nam,

theo nghị quyết của Chính phủ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Chính trị giữ chức Chính trị Uỷ viên Liên khu 3 thay ông Lê Quang Hoà được cử giữ chức vụ khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1949
Hiệu lực:
13/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1949
Hiệu lực:
24/09/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/09/1949
Hiệu lực:
19/01/2038
Tình trạng:
Chưa có hiệu lực
Ban hành:
06/10/1949
Hiệu lực:
06/10/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/10/1949
Hiệu lực:
03/11/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ