Sắc lệnh 114 Về việc cử ông Vũ Văn Huyền vào hội đồng phúc thẩm

Số, ký hiệu 114
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/07/1946
Ngày hiệu lực 17/07/1986
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 28/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 114
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 1946

 

 

 SẮC LỆNH

Số 114 ngày 2 thnags 7 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 40 ngày 29-5-1946 về việc bảo vệ tự do cá nhân;

Chiểu Sắc lệnh số 59 ngày 3-5-1946 cử các nhân viên trong Hội đồng phúc thẩm thiết lập theo Điều 10 Sắc lệnh số 40 kể trên;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử ông Vũ Văn Huyền, thẩm phán, vào Hội đồng phúc thẩm thiết lập tại Bộ Nội vụ để thay ông Vũ Trọng Khánh, trong khi viên chức này đi cán bên Pháp.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/06/1946
Hiệu lực:
05/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/06/1946
Hiệu lực:
13/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1946
Hiệu lực:
17/07/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ