Sắc lệnh 115/SL Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trân tổng thanh tra Phó giữ chức Tổng thanh tra trong ban thanh tra Chính phủ

Số, ký hiệu 115/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 09/09/1952
Ngày hiệu lực 09/09/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 115/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 115/SL NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 138-B/SL ngày 18-12-1949 thành lập Ban Thanh tra Chính phủ;

Chiểu sắc lệnh số 41-SL ngày 13-7-1951 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trân giữ chức Tổng Thanh tra Phó trong Ban Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trân, Tổng Thanh tra Phó, giữ chức Tổng Thanh tra trong Ban thanh tra Chính phủ thay cụ Hồ Tùng Mậu tạ thế.

Điều 2- Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
06/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
09/06/1960
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1952
Hiệu lực:
09/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ