Sắc lệnh 115/SL Sắc lệnh đổi tên Viện Kháng nhiệm thứ ngư là viện "Thú y"

Số, ký hiệu 115/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 26/07/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 115/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1950

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 115/SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu sắc lệnh số 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nhập vào Bộ Canh nông các cơ quan nông chính, thú y mục súc ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 69-SL ngày 14 tháng 5 năm 1950 đổi tên Nha Thú ngư thành Nha Chăn nuôi;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông, được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi tên Viện Kháng nhiệm Thú ngư trực thuộc Nha Chăn nuôi thành "Viện Thú y".

Điều 2: Viện Thú y nay để trực thuộc Bộ Canh nông trung ương.

Điều 3: Nay bổ nhiệm bác sĩ Phạm Văn Huyên giữ chức Giám đốc Viện Thú y .

Điều 4: Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/05/1950
Hiệu lực:
07/06/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
26/07/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
11/07/1950
Hiệu lực:
30/04/1975
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ